FORMULARE SPECIFICE CONFORM H.G. 1085/2003

  Cerere privind eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

  Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii


  Model de contract individual de munca

  Model de nota de lichidare


 

RECLAMATII ADMINISTRATIVE