FORMULARE SPECIFICE CONFORM H.G. 1085/2003

  Cerere privind eliberarea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
  Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii
  Model de contract individual de munca
  Model de nota de lichidare

RECLAMATII ADMINISTRATIVE

 

 


 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA