METODOLOGIE CU PRIVIRE LA CALCULAREA DURATEI DE COMPLETARE A UNUI FORMULAR


MODEL DE CERERE PENTRU SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

ȘI MODELE DE RECLAMATII ADMINISTRATIVE

 


 

            FORMULARE NECESARE PUNERII ÎN APLICARE A PREVEDERILOR O.U.G. 79/2017 ŞI O.U.G. 82/2017