Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) pentru Ziua Internaţională a SSM din anul 2018 - Īmbunătăţiţi securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători.

Īn fiecare an pe 28 aprilie, Organizaţia mondială a Muncii sărbătoreşte Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii Īn Muncă, zi īn care mişcarea sindicală onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.  Īn această zi sunt organizate simultan īn īntreaga lume acţiuni pentru a atrage atenţia asupra importanţei prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

         Īn acest an, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii īn Muncă (28 aprilie) şi Ziua Mondială īmpotriva Muncii Copiilor (12 iunie) sunt celebrate printr-o campanie comună, cu titlul "Generaţia Securitate şi Sănătate" ( "Generation Health  & Safety"). Scopul acestei campanii īl constituie promovarea de acţiuni pentru īmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor tineri şi pentru oprirea munca copiilor.

        Campania vizează accelerarea acţiunilor pentru atingerea ţintelor Obiectivului nr. 8 de Dezvoltare Durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite (SDG) "Promovarea creşterii economice durabile pentru toţi, a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă decente" şi anume: 8.8 - "Medii de lucru sigure pentru toţi lucrătorii pānă īn 2030" şi  8.7 - "Īncetarea tuturor formelor de muncă a copiilor pānă īn 2025". Realizarea acestor obiective īn beneficiul următoarei generaţii de lucrători necesită o abordare concertată şi integrată, care să includă promovarea unei culturi a prevenirii pentru securitate şi sănătate īn muncă, precum şi acţiuni pentru eliminarea muncii copiilor.

        Conform statisticilor O.I.M." la nivel mondial există cca. 541 de milioane de tineri lucrători (15-24 ani), care reprezintă mai mult de 15% din forţa de muncă mondială. Aceste cifre includ şi 37 de milioane de copii implicaţi īn munci periculoase. Īn Uniunea Europeană , lucrătorii tineri suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu consecinţe grave asupra sănătăţii, decāt lucrătorii adulţi cu vārsta peste 25 de ani.

        Īn urma analizei factorilor care pot creşte vulnerabilitatea tinerilor faţă de riscurile legate de securitate şi sănătate īn muncă, constatăm că cei mai importanţi factori sunt stadiul lor de dezvoltare fizică şi psihică, lipsa experienţei de muncă şi lipsa de instruire, conştientizarea limitată a pericolelor legate de locul de muncă şi lipsa puterii de negociere, fapt ce determină tinerii lucrători să accepte sarcini periculoase sau condiţii de muncă proaste.

        Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 2018 abordează aceste provocări, evidenţiind importanţa critică a īmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii tinerilor lucrători, prin promovarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru tineri, cāt şi prin formarea unei culturi a prevenirii. Campania urmăreşte şi conectarea eforturilor de combatere a tuturor formelor de a muncă a copiilor, vizānd īn primul rānd muncile periculoase la care aceştia sunt supuşi.

Pentru a sprijini statele membre īn această campanie, Organizaţia Internaţională a Muncii pune la dispoziţie următoarele resurse, disponibile la adresa

 http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

            Īn acelaşi sens, puteţi vizita şi

https://www.inspectiamuncii.ro/protectia-tinerilor-la-locul-de-munca

        Vă invităm să celebraţi şi īn anul 2018 această zi importantă pentru noi toţi.

 

 

AVERTISMENT PRIVIND MUNCA ĪN STRĂINĂTATE

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ĪN STRĂINĂTATE

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor romāni care lucrează īn străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea de plasare forță de muncă īn străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.

Acesta are īn principal următoarele obligații:

- să se īnregistreze la inspectoratul teritorial de muncă īn a cărui rază teritorială īşi are sediul.
- să aibă īncheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decāt Romānia, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă.
- să īncheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
- să efectueze activitățile de mediere și plasare īn mod gratuit.
 

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se īncheie de către agent cu cetățeanul romān.
Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea īn vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

Īncepānd cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.
CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura īncheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii romāni şi angajatorii străini şi īn limba romānă.

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ĪN STRĂINĂTATE

 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă īn străinătate sunt īnregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.
 Verifică cu atenție oferta locului de muncă.
 Verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat.
 Citește cu atenție clauzele contractului de mediere.
 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă īn străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.
 

ATENȚIONARE
 

 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.

 Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, īntocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată īn căutarea unui loc de muncă.

 Nu accepta să pleci la muncă īn străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate īn țara de destinație.

 Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv.
Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei Romāniei din țara respectivă, care vă poate īndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

 

 

ANUNŢ

 

Conform art. 7 din H.G. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău nu mai eliberează extras din REVISAL decāt īn cazurile īn care angajatorul se află īn imposibilitatea de a elibera un astfel de document.

Situaţiile īn care angajatorul se află īn imposibilitatea de a elibera extras din REVISAL sunt:

  • radierea societăţii din registrul comerţului.

  • pierderea bazei de date

_______________________________________________________________________________________________________

 

Sunteti pe site-ul I.T.M. Bacau

    Incercam si pe aceasta cale sa venim in ajutorul angajatorilor si nu in ultimul rand in ajutorul angajatilor punand la dispozitia acestora informatiile necesare desfasurarii activitatii in conditii legale atat in domeniul relatiilor de munca cat si in acela al sanatatii si securitatii in munca.

 

Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau

este unitatea cu personalitate juridica aflata in subordinea Inspectiei Muncii Bucuresti, organ al administratiei publice centrale aflat in subordinea MMSSF si in coordonarea Autoritatii Nationale de Control.

Obiectivele principale ale activitatii Inspectiei Muncii sunt urmatoarele:
a) controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;
b) informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare;
c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;
d) asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;
e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu.

   

           Atributiile Inspectiei Muncii

a) in domeniul stabilirii relatiilor de munca controleaza:
- incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;
- stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
- stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata;
- accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
- respectarea celorlalte prevederi cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;
b) in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:
- acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;
- efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea  unor situatii de pericol;
- dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
- acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca;
- retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;
- cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;
- coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor in domeniu;
- controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
- controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale.

 

Inspectia Muncii furnizeaza, la cerere, celor interesati, contra cost, asistenta de specialitate.

Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau functioneaza conform Legii nr.108/1999 cu modificarile si reglementarile ulterioare  si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999.